Kinderen en Afscheid

Overlijden van kinderen

Afscheid van je kind

Afscheid nemen van je kind, hoe klein of groot ook, het is niet voor te stellen. Als ouder(s) hoort u geen uitvaart voor je kind te regelen. Dit voelt zo tegennatuurlijk, niet in de lijn der verwachting. En toch kan het u overkomen.

Verdriet en onmacht overheersen op zo’n moment. U moet voor uw gevoel onmogelijke beslissingen nemen met betrekking tot de uitvaart en alle zaken die erbij horen. Zaken waar u waarschijnlijk nog nooit over hebt nagedacht. Mijn woorden verminderen niet uw verdriet en onmacht, maar ik ben er wel voor u tijdens deze moeilijke dagen.
Vanuit de achtergrond kan ik jullie ondersteunen en adviseren bij de te maken besluiten. Bij alles zijn jullie leidend in de wensen, ik kan jullie hierbij ideeën aandragen en terzijde staan.

Kinderen die achterblijven

Betrek de kinderen met een ’taak’

We kunnen niet veranderen dat kinderen afscheid moeten nemen, maar wel de manier waarop ze dat doen.

Kinderen reageren op hun eigen manier, als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Het uiten van gevoelens en verdriet kan lastig voor ze zijn. Het ene kind trekt zich terug, de ander wordt aanhankelijk, de volgende is gewoon aan het spelen. Het is belangrijk om kinderen de mogelijkheid te geven zich te uiten, hun vragen te beantwoorden en ze te betrekken bij de voorbereiding van de uitvaart en bij de uitvaart zelf.

Soms zijn kinderen te jong om alles te begrijpen, maar dat betekent niet dat kinderen niet aanvoelen dat er iets verdrietigs aan de hand is. Het is goed om uit te leggen wat ze kunnen verwachten. We kunnen kinderen betrekken bij de uitvaart door samen dingen te doen die bij hen passen.

Het maken van een tekening op of voor in de kist is een mogelijkheid of misschien door het zingen van een lied met meerdere (klein) kinderen. Een andere mogelijkheid is om allemaal een kaars aan te steken of bloemen neerleggen. Belangrijk is iets te kiezen dat bij uw kind past en waarbij het zich op zijn of haar gemak voelt.

Door kinderen bij de uitvaart te betrekken, helpt het hen bij de eerste momenten van rouw en verdriet. Ze zijn er vaak trots op, om een “taak” te hebben bij de ceremonie.

Bellenblazen

Op de dag van de uitvaart of enkele dagen na de uitvaart kunt u samen met uw kind(eren) bijvoorbeeld gaan bellenblazen. Zeepbellen als symbool van tijdelijkheid en vergankelijkheid. Dit kunt u bijvoorbeeld doen op een speciale plek waar het kind vaak kwam met de overledene, denk bijvoorbeeld aan een park of misschien het strand.

“We kunnen niet veranderen dat kinderen afscheid moeten nemen, maar wel de manier waarop ze dat doen.”

Jongeren die overlijden

Wat past bij jou?

Het kan zijn dat jij weet dat je binnenkort gaat overlijden. Dan gaan er heel veel gedachtes door je heen. Misschien heb je al nagedacht over je uitvaart en hoe dit eruit zou kunnen zien. Mogelijk vind je het prettig om met degene die het afscheid organiseert alvast kennis te maken. Wat voor afscheid past bij jou? Ik kan je helpen om samen met jou, jouw wensen vorm te geven.